Juridisk inforamtion och regler för skydd av personuppgifter

Läs detta noggrant innan Ni går in på hemsidan. Här finns regler för hur Du får använda hemsidan och dess information.

COPYRIGHT
Denna hemsida (exklusive länkade siter) ägs av Escape Home Interiors AB. All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder, ljud och programvara som publiceras tillhör Escape Home Interiors AB alternativt Flamant Home Interiors eller någon av Escape Home Interiors AB's levernatörer.

Det är tillåtet att surfa på hemsidan och kopiera valda delar genom att printa, lagra på hårddisk eller sända till andra. Kopierad eller sparad information från hemsidan får inte säljas eller distribueras i affärssyfte, ej heller redigeras eller kopieras in i någon annat dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia utan Escape Home Interiors AB's skriftliga godkännande

VARUMÄRKEN
Alla varumärken som visas på hemsidan ägs av eller är licensierade av Escape Home Interiors AB alternativt Flamant Home Interiors eller någon av Escape Home Interiors leverantörer.  Det är därför strängt förbjudet att använda något av varumärkena eller logotyperna från hemsidan utan särskilt tillstånd.

PRODUKTERNAS TILLGÄNGLIGHET
Produkter eller tjänster är inte tillgängliga i alla länder och produktnamn, specifikation eller beskrivning överensstämmer inte alltid helt med den på hemsidan angivna. Information angående tillgänglighet och lämplighet för speciella produkter eller tjänster som inte särskilt erbjudes över nätet erhålles från oss på Escape Home Interiors AB. Tel: 08-411 25 40

INNEHÅLL
Uppgifterna på denna hemsida har lagts in med största noggrannhet men bör endast användas som allmän information. De är inte pålitliga nog att användas för något speciellt syfte, ingen garanti ges avseende noggrannhet eller fullkomlighet. Varken Escape Home Interiors AB, annat närstående bolag, dess anställda eller annan representant för Escape Home Interiors AB eller närstående bolag kan hållas ansvarig för eventuella förluster, skador eller kostnader som uppstått i samband med användning av denna hemsida eller länkade siter, inkluderande - utan begränsning - inkomstförlust och indirekta skador. Priser kan skilja sig på webbplatsen gentemot priserna i butiken. Det är alltid priserna i butiken som gäller.

Vi förbehåller oss rätten att vidta förändringar och korrigeringar på denna hemsida när och hur vi anser det lämpligt, utan att meddela i förväg.

LÄNKADE SITER
Vid olika tillfällen genom hela hemsidan kommer du till automatiska länkar till andra hemsidor på nätet som är relevanta för någon speciell punkt i vår hemsida. Detta innebär inte att Escape Home Interiors AB nödvändigtvis är associerat med någon av dessa hemsidor eller deras innehavare. Det är företagets förhoppning att du skall finna dessa hemsidor intressanta, men varken företaget, närstående bolag, eller anställda påtar sig något ansvar eller förpliktelser för utformning eller informationsutbud på dessa hemsidor. Inga av de länkade sidorna har granskats eller godkänts av Escape Home Interiors AB eller annat närstående bolag. När du upptäcker att du har kommit till en annan hemsida kan du återvända till den här genom att klicka på "tillbaka" pilen eller genom att gå in på företagets hemsida (http://www.escapehome.se).

REGLER FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Escape Home Interiors AB förpliktigar sig att skydda dina personliga uppgifter. Detta avsnitt beskriver den typ av information som samlas in av Escape Home Interiors AB på denna hemsida och hur vi nyttjar och skyddar informationen. Detta avsnitt beskriver också vad du skall göra om du inte önskar att dina personuppgifter skall sparas i samband med besök på vår hemsida samt hur du kan ändra den information som du tidigare har delgivit oss. Detta avser endast personuppgifter på denna hemsida. Det täcker därför inte t ex reklam, marknadsföring, tävlingar mm som vi är sponsorer till eller deltagare i på hemsidor som ägs av tredje part.

DITT SAMTYCKE
Genom att använda vår hemsida accepterar du villkoren för insamling av personuppgifter enligt nedan. Om det finns villkor som du inte accepterar, ombeds du att ej lämna dina personuppgifter (se p 2 och 3 nedan) avseende insamling av personuppgifter.

Om du väljer att ej upplysa om dina personuppgifter på denna sida, där behov kan finnas, kan detta bl a komma att leda till att du inte kommer åt vissa områden på hemsidan.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
1)
Den enda information vi generellt samlar in och lagrar vid normal användning av hemsidan är adressen (IP-adressen) på den dator från vilken sidan läses, typ av browser som används, vilka sidor du läser samt datum och tid för dessa förfrågningar. Denna information används för att kontrollera hur sidan används och underlättar vid uppdatering och utveckling. Sådan användning resulterar inte i att identifierbara uppgifter samlas in eller lagras.

2)
När du kontaktar oss eller lämnar personuppgifter till oss kan vi lagra information såsom ditt namn, företag, bransch, postadress, telefonnummer, e-mail adress, och ev annan information som behövs för att vi skall kunna besvara din förfrågan.

Sådana personuppgifter är inte att betrakta som konfidentiell. Skulle du meddela oss att informationen inte får användas som grund för ytterligare kontakt kommer vi självfallet att respektera din begäran. Du kan alltid begära kopia av informationen, be oss korrigera eventuella felaktigheter eller upphöra med att använda dessa uppgifter.

Du kan för övrigt vara säker på att Escape Home Interiors AB och närstående bolag inte kommer att insamla några personuppgifter vid besök på denna hemsida, om du inte aktivt har givit oss ditt medgivande härtill.

SÄKERHET
Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk. 


COOKIES
Den här webbplatsen använder cookies(1).

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

-att webbplatsen innehåller cookies(1),
-vad dessa cookies används till(2) och
-hur cookies kan undvikas(3).

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessions cookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras denna cookie temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt m.m. Sessions cookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vår webbplats använder cookies för att identifiera dig som användare under sessionen(2) och för att vi skall få fram statistik över hur webbplatsen används. Vi lagrar inga uppgifter om namn, e-mail eller andra personliga uppgifter för detta ändamål.

Vi rekommenderar att de som vill bli tillfrågade om att installera cookies ställer in sin webläsare så att det kommer upp en fråga om cookies skall installeras. I hjälpen till din webläsare står hur du kan göra för att få upp en fråga varje gång en cookie skall installeras samt hur du helt kan blockera att cookies spras på din dator.


KONTAKT:
Escape Home Interiors AB
Birger Jarlsgatan 25
111 45 Stockholm
http://www.escapehome.se
e-mail: info@escapehome.se.